Новые правила обложения НДС операций по финлизингу: как их применять?

Новые правила обложения НДС операций по финлизингу: как их применять?

Ratings
(0)

С 29 декабря действуют обновленные правила определения базы обложения НДС по операциям по поставке товаров, которые были возвращены лизингополучателем лизингодателю по договору финансового лизинга в связи с его неисполнением или ненадлежащим исполнением

Офіс ВПП ДПС нагадує, що з 29.12.2019 набрав чинності Закон №425, яким уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ у фінансовому лізингу.

Законом, зокрема:

    продовжено до 01.01.2023 тимчасову норму щодо звільнення від оподаткування ПДВ операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем - заставодавцем, іпотекодавцем);
    звільнено до 01.01.2023 від оподаткування ПДВ операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження в інший спосіб) товарів, що були отримані ними від боржників, поручителів (майнових поручителів - заставодавців, іпотекодавців) за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподаткування згідно з вищезазначеною нормою. Звільнення від оподаткування операцій банків та інших фінансових установ стосується тієї частини вартості товарів, за якою вони були набуті у власність у рахунок погашення зобов'язань за договором кредиту (позики);
    уточнено правила визначення бази оподаткування ПДВ за операціями з постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв'язку з його невиконанням чи неналежним виконанням.

Детально про зміни у ПДВ, зокрема, щодо фінреструктуризації та фінлізингу  роз’яснено у листі ДПС від 23.01.2020 р. № 1174/7/99-00-07-03-02-07.

Печать  E-mail

Related Articles