Правила налогообложения операций по финлизингу изменятся: закон в действии!

Правила налогообложения операций по финлизингу изменятся: закон в действии!

Ratings
(0)

До 2023 года освобождаются от обложения НДС операции по поставке должником товаров для целей погашения его задолженности перед кредиторами в процедуре финансовой реструктуризации

За інформацією офіційного сайту Президента, 28 грудня було підписано Закон від 20.12.2019 р. №425-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв'язку із вдосконаленням процедури проведення фінансової реструктуризації та щодо вдосконалення оподаткування операцій фінансового лізингу». Цього ж дня його опубліковано в «Голосі України» №251 та 29 грудня він набрав чинності (з дня, наступного за днем його опублікування).

Цей закон врегульовує питання, пов’язані з особливостями оподаткування операцій повернення об’єкта фінансового лізингу.

Зокрема, ним внесено такі зміни до Податкового кодексу України (п. 46 підрозд. 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо ПДВ продовжено до 1 січня 2023 року:

    щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання боржником товарів для цілей погашення його заборгованості перед кредиторами в процесі проведення процедури фінансової реструктуризації, а також поширено таке звільнення на операції з постачання товарів поручителем (майновим поручителем – заставодавцем, іпотекодавцем);
    звільнено від оподаткування податком на додану вартість операції банків та інших фінансових установ з постачання (продажу, відчуження іншим способом) майна, що було отримано ними від боржників, поручителів (майнових поручителів – заставодавців, іпотекодавців) боржників за операціями з постачання товарів, що звільнені від оподатковування згідно із п. 46 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ та визначено базу оподаткування податком на додану вартість для таких операцій в тій частині вартості майна, яка оподатковуватиметься (доповнення пункту 189.15 статті 189).

За новою редакцією п. 189.5 ПКУ у разі постачання товарів, які були повернуті лізингоодержувачем лізингодавцю за договором фінансового лізингу у зв’язку з його невиконанням чи неналежним виконанням (у тому числі повернуті на підставі виконавчого напису нотаріуса), та при цьому лізингодавцем за операцією з повернення таких товарів до складу податкового кредиту не включалися суми податку, базою оподаткування є позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання таких товарів.

Ціна придбання визначається як вартість товарів, за якою такі товари були повернуті лізингодавцю, а саме як первісна вартість товарів (об’єкта фінансового лізингу) за вирахуванням сплачених лізингових платежів у частині компенсації вартості об’єкта фінансового лізингу. У разі придбання товарів у платника податку ціна придбання визначається з урахуванням податку на додану вартість.

Якщо за товарами, база оподаткування при постачанні яких визначалася як позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання, в майбутніх податкових періодах суми податку за операцією з повернення таких товарів були включені до складу податкового кредиту лізингодавця, застосовується положення пункту 198.5 статті 198 цього Кодексу.  

Щодо податку на прибуток підприємств продовжено до 1 січня 2023 року тимчасову норму (п. 39 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ) щодо особливостей податкового обліку по податку на прибуток підприємств в процесі фінансової реструктуризації та внести термінологічні зміни до зазначеної норми.

Печать  E-mail

Related Articles